Marzano Research: Focus op professie

 schema Marzano 2015

Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement, feedback geven en de betrokkenheid van leerlingen? Wilt u een continu proces van verbetering en een reflectief klimaat in uw school? Wilt u weten wat echt werkt om de leerprestaties te verbeteren?

Dr. Robert Marzano deed daar onderzoek naar.  Hij vertaalde deze onderzoeksresultaten naar een model voor effectief lesgeven en onderscheidde de domeinen die u helpen hieraan te werken (domeinen van effectief lesgeven). Aan de hand van dit model voor effectief lesgeven heeft u niet alleen zicht op effectieve onderwijsstrategieën & gedrag (domein 1), maar heeft u ook een kader om gezamenlijk effectieve lessen te plannen en voor te bereiden (domein 2)

Ook biedt het leraren een ijkpunt bij het reflecteren op en verder ontwikkelen van hun handelen (domein 3) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit en professionaliteit (domein 4)

Ten slotte kan het model gebruikt worden om observaties en discussies over lesgeven aan te scherpen en vanuit leiderschap te sturen op kwaliteit. We kunnen u adviseren over een traject om de door u gewenste ontwikkeling te realiseren. U kunt ook zelf uw keuze maken uit het aanbod. 

Domein 1 en 2: Model voor effectief Lesgeven

aan de hand van De Kunst en Wetenschap van het Lesgeven

Heeft iedereen bij u op school voor ogen hoe men effectief les geeft?  En spreekt u daarover dezelfde taal, zodat u inhoudelijk met elkaar in gesprek kunt gaan om samen te werken aan nog beter onderwijs voor de leerlingen op uw school?

De Kunst en Wetenschap van het Lesgeven biedt zo'n model voor effectief lesgeven. Het geeft een kader met effectieve onderwijsstrategieën op didactisch en pedagogisch vlak en klassenmanagement. Deze strategieën zijn, aan de hand van ontwerpvragen voor een goede les, tot op het praktische niveau uitgewerkt  in de vorm van concrete actiestappen en voorbeelden. Zo biedt deze uitgave handvatten voor Onderwijstrategieën & gedrag (domein 1) en Planning & voorbereiding (domein 2).

Wij kunnen u helpen dit in de praktijk te brengen met behulp van:

 • Introductiesessie Kunst en Wetenschap van het Lesgeven
 • E-learning (ook mogelijk: een combinatie van training en e-learning)
 • Training 
 • Coaching in de vorm van Co-teaching of Lesson Study
 • Coach opleiding

Domein 3: Reflectie op Lesgeven

aan de hand van de Reflectieve Leraar

Onderwijzen is een vaardigheid waarin men, net als bij andere vaardigheden (bijvoorbeeld sport), beter wordt door te oefenen. Als men zijn sterke en zwakke kanten kent, weet men wat men moet oefenen om zijn doel te berieken. OOk leren kunnen beter worden door te kijken naar hun manier van werken, zichzelf ontwikkeldoelen te stellen, doelgericht te oefenen en feedback te verzamelen om deze doelen te bereiken. Dit reflectieve proces is essentieel voor de ontwikkeling van expertise in lesgeven. 

Concrete aanpak
De Reflectieve Leraar vertaalt de research en theorie over reflecteren op lesgeven naar een concrete aanpak. Vanuit het model voor effectief lesgeven krijgt u hulpmiddelen voor het stellen van ontwikkeldoelen, doelgerichte oefening, feedback en discussies over lesgeven om het handelen van de leraar en dus de onderwijspraktijk te verbeteren. Het bevat suggesties voor het doelgericht oefenen op verschillende ontwikkelingsniveaus en beoordelingsschalen voor stapsgewijze groei. 

Wij kunnen u helpen dit in de praktijk te brengen met behulp van:

 • Introductiesessie De Reflectieve Leraar
 • Training
 • E-learning (ook mogelijk: een combinatie van training en e-learning)
 • 'Onderwijsronden' - krachtige manier in de vorm van een leergemeenschap om bij elkaar in de klas te kijken

Domein 4: Collegialiteit & professionaliteit

aan de hand van Coaching & Reflectie in klas

Blijven werken aan professionaliteit is het belangrijkste wat u kunt doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Het stimuleren en ondersteunen van leraren met coaching is belangrijk voor de voortgang van het ontwikkelingsproces en de implementatie van verbeteringen in de dagelijkse routine. Bij   een complexe taak als lesgeven is het bijzonder moeilijk zonder enige hulp het hoogste niveau te bereiken en vast te houden. Coaching is een zeer effectieve manier om leraren daarbij te helpen.  

Gerichte feedback
Marzano’s boek Coaching & Reflectie in de klas biedt schoolleiders en ib-ers strategieën en gereedschap om leraren op verschillende niveaus te helpen beter te worden in lesgeven aan de hand van de elementen uit het model voor effectief lesgeven.

Bij een complexe taak als lesgeven is het bijzonder moeilijk om zonder enige hulp het hoogste niveau te bereiken en vast te houden. Coaching is een zeer effectieve manier om leraren daarbij te helpen.

In het bijbehorende scholingstraject leren coaches gerichte feedback geven en de precieze stappen bepalen die leraren kunnen zetten om hun expertise in het lesgeven te vergroten.

Wij kunnen u ondersteunen dit in de praktijk te brengen met behulp van:

 • Introductiebijeenkomst Coaching en reflectie in de klas
 • Training
 • Coach opleiding
 • ‘Onderwijsronden’ – krachtige manier in de vorm van een leergemeenschap bij elkaar in de klas te kijken

Leiderschap

Realiseren van veranderingen

Goed leiderschap is een belangrijke succesfactor bij onderwijsverbetering. Zijn de rollen en verantwoordelijkheden in uw school duidelijk en goed geregeld? Marzano identificeerde 21 essentiële taken van een schoolleider, welke bepalend zijn voor zijn een maximaal effect op leerlingprestaties. U vindt deze taken, het werken met een stuurteam en meer praktische tips voor het realiseren van veranderingen in zijn boek Wat werkt: Leiderschap op school.

Ondersteuning op dit onderwerp is vooral maatwerk, bijvoorbeeld in de vorm van studiedagen voor het managementteam of individuele coaching. 

Vasthouden van kwaliteit
In Marzano's boek Hoogbetrouwbare Scholen presenteert Marzano een werkwijze om continu hoge kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Er zijn 5 opeenvolgende niveaus waarop dat waargemaakt kan worden. Dit kader geeft indicatoren om uw vorderingen op het bereiken van deze 5 opeenvolgende niveaus van betrouwbaarheid te meten en hier aan te werken.

Training
We bieden de door Marzano ontwikkelde training, waarbij deelnemers systematisch leren werken aan deze 5 niveaus, exclusief aan. 

 

Download hier de Marzano brochure

Postbus 21778 3001 AT Rotterdam | kvk 56228260 | 088 5570595