Opleiding

Wil je duurzaam investeren in jezelf en je school? Ga dan voor een opleiding

Educatief Leiderschap

Educatief Leiderschap

  • logo schoolleidersregister PO 1Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek benutten voor het verbeteren van het leren van leerlingen. 
  • De kracht van formatieve evaluatie als bron voor externe verantwoording en interne kwaliteitsontwikkeling kennen.
  • De doelen van je organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraren met elkaar verbinden.
Doelgroep(en)

Leidinggevenden

Schoolleidersregister

De opleiding ‘Educatief leiderschap’ wordt als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’.

Doelen:/ resultaat

Tijdens deze voor de schoolleidersregister gecertificeerde opleiding werken we aan de volgende doelen:

  • Je weet hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt benutten voor het verbeteren van het leren van leerling.
  • Je kunt de eigen schoolontwikkeling systematisch relateren aan uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. 
  • Je kunt data verzamelen (kwalitatief en kwantitatief) en analyseren gericht op het optimaliseren van het leren van de leerling.
  • Je kunt actiestappen formuleren op basis van de data en wetenschappelijke kennis (waarbij je de doelen van de organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraar met elkaar verbinden).
  • Je kunt bij alle deelstappen de relevante betrokkenen (leraren, stuurteam, ouders, bestuur) betrekken en op transparante wijze hierover communiceren.
  • Je kent de kracht van formatieve evaluatie als bron voor externe verantwoording en interne kwaliteitsontwikkeling.
  • Je weet hoe je formatieve metingen kunt uitvoeren en via datateams kunt sturen op basis van deze gegevens.
  • Je weet hoe je de doelen van je organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraren met elkaar kunt verbinden.
  • Je hebt een onderzoekende en lerende cultuur op je school geïnitieerd aan de hand van een actieplan (bijvoorbeeld door het werken met datateams).
Inhoud & Werkwijze

In de bijeenkomsten wisselen we informatieblokken over theorie af met reflectie activiteiten en interactie. Daarnaast krijgt iedere deelnemer concrete opdrachten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten staan steeds centraal in de volgende bijeenkomst.

(Verplichte) literatuur
  • Hattie, J. (2015). Leren Zichtbaar Maken, Nederlandse vertaling van Visible Learning for Teachers. Vlissingen: Bazalt.
  • Marzano, R.J. (2015).Wat werkt op school, Research in actie. Vlissingen: Bazalt.
  • Marzano, R.J., Waters,T. & McNulty, B.A. (2010). Wat Werkt: Leiderschap op school, Van research naar resultaat. Vlissingen: Bazalt.
  • Downey,C.J., Steffy,B.E., English, F.W., Frase, L.E. & Poston,W.K.(2015). Flitsbezoek, Onderwijskundige leiders in de klas - reflectie in de school. Vlissingen: Bazalt.
  • DuFour, R. & Fullan, M. (2015). De vijf essenties van leiding geven aan een PLG. Vlissingen: Bazalt.
  • Garmston, R.J. & Zimmerman, D.P. (2015). Groeien als gespreksleider, Omgaan met lastige situaties in een vergadering, training en PLG. Vlissingen: Bazalt.
Omvang

7 dagdelen

button offerte aanvragen Marzano
                (geheel vrijblijvend)

Coaching & Reflectie

Coaching & Reflectie

  • Een concrete werkwijze voor jou als coach om collega’s te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling
  • Het model voor effectief lesgeven met bijbehorende ontwikkelschalen als duidelijke reflectiespiegel 
  • Praktische hulpmiddelen om je collega’s te ondersteunen en stimuleren in hun leerproces.
Doelgroep(en)

Leraren PO, VO, MBO

Doelen

De coaches ontwikkelen hun coaching vaardigheden gerelateerd aan de 9 aspecten vanuit het model voor Effectief Lesgeven (gebaseerd op de uitgave) “De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven”, zodat zij leraren kunnen ondersteunen en helpen in hun ontwikkeling door coaching en reflectie.

Inhoud & Werkwijze

De inhouden van de opleiding Coaching & Reflectie zijn gebaseerd op de uitgave Coaching & Reflectie van dr. Robert Marzano.  In de bijeenkomsten wisselen we presentaties af met interactie en reflectie. Ook zal er ruimte zijn de gepresenteerde stof om te zetten naar de eigen praktijk. Tussen de bijeenkomsten gaan de deelnemers aan de slag gaat met het toepassen van het geleerde in de praktijk. In de vervolgbijeenkomsten is ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

De Reflectieve Leraar

Coaching & Reflectie in de klas

button offerte aanvragen Marzano

logo bazalt

logo hco

logo rpcz

Postbus 21778 3001 AT Rotterdam | kvk 56228260 | 088 5570595