Trainingen voor open inschrijving

Hierbij een actueel overzicht van de trainingen voor schooljaar 2016/2017:Werken aan hoge verwachtingen Rotterdam
05-04-2017
19-05-2017
• Weten welke rol uw verwachtingen spelen bij het behalen van hogere leerresultaten
• Reflectie op uw manier van vragen stellen aan en reageren op verschillende leerlingen.
• Weten hoe u uw handelen kunt bijsturen om effecten van verwachtingen positief te beïnvloeden

€ 380,-

button inschrijven Marzano

Reflectieve leraar

Rotterdam
05-04-2017 19-04-2017
10-05-2017
13.30-16.30 u

• Een concrete werkwijze om jezelf te ontwikkelen tot een steeds betere leraar
• Het model voor Effectief Lesgeven met bijbehorende ontwikkelschalen als duidelijke reflectiespiegel
• Praktische hulpmiddelen om te zien waar je staat, waar je heen wilt, hoe je hier komt en wat je uiteindelijk bereikt hebt.

 € 495,-
button inschrijven Marzano

Betrokken leerlingen Rotterdam
04-10-2017 en
08-10-2017
• Weten hoe u prikkels voor betrokkenheid positief kunt beïnvloeden in uw lessen.
• Kennismaken met concrete werkvormen om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten.
• Zicht op zaken om in uw klas mee aan de slag te gaan.

€ 380,-

button inschrijven Marzano
Lessonstudy

Rotterdam
17-05-2017
31-05-2017

• Gezamelijk een les ontwerpen en verbeteren obv een onderzoeksvraag

• Echt de klas in voor actieonderzoek in de klas, tijdens de les: leerlingen observeren (en met hen in gesprek gaan) om bewijs te verzamelen en de les aan te passen

• Ervaren van de Lesson Study-cyclus

€ 480,-

 

button inschrijven Marzano

Postbus 21778 3001 AT Rotterdam | kvk 56228260 | 088 5570595