Marzano Wat werkt voor jou

Goed onderwijs bieden, dat wil toch iedereen?

Iedere school wil goed onderwijs bieden waar leerlingen actief en betrokken zijn. Maar heeft iedereen op jouw school voor ogen wat goed onderwijs is? En welk concreet gedrag hierbij van leraren verwacht wordt? Op welke manier je bijvoorbeeld invulling geeft aan een goede relatie tussen de leraar en de leerling? Of wat je concreet verstaat onder lesgeven met passie & enthousiasme om leerlingen betrokken te houden? En hoe het lesgeven misschien nog net wat beter kan?

De kracht van 'samen' gebruiken om beter te worden

Het Model voor Effectief Lesgeven is heel handig om observaties en discussies over lesgeven aan te scherpen en vanuit leiderschap te sturen op kwaliteit. Hierbij zien we effectief lesgeven niet als individuele actie voor de klas, maar als gezamenlijke ontwikkeling binnen de school om aan te pakken. De inhoudelijke basis zijn de bewezen onderwijsstrategieën en gedrag uit het Model voor Effectief Lesgeven. Hiermee vorm je een basis voor een gemeenschappelijke taal, zodat je inhoudelijk met elkaar in gesprek kunt gaan om samen te werken aan nog beter onderwijs voor de leerlingen op je school. de procesbasis wordt gevormd door collegialiteit & professionaliteit; gezamenlijk werken aan nog beter onderwijs.

Pijlers hierbij zijn het gezamenlijk plannen en voorbereiden van lessen (bijvoorbeeld lessonstudy) en reflectie op lesgeven (bijvoorbeeld via onderwijsronden.)

Dr. Robert Marzano heeft wetenschappelijke publicaties op het gebied van onderwijsonderzoek op waarde geschat. Vervolgens heeft hij de effectieve strategieën en het daarbij horend gedrag van de leraar vertaald naar het Model voor Effectief Lesgeven. Dit model geeft effectieve onderwijsstrategieën op didactisch en pedagogisch vlak en klassenmanagement. Hiermee biedt het een kader om gezamenlijk effectieve lessen te plannen en voor te bereiden. Deze strategieën zijn tot op het praktische niveau uitgewerkt in de vorm van concreet gedrag en voorbeelden. 

Model voor Effectief Lesgeven

9 belangrijke aspecten van goed onderwijs

Route onderdelen 

Inhoudspecifieke onderdelen 

Activiteiten ter plekke

  • Doelen stellen, vorderingen bijhouden en succes vieren
  • Regels & routines opstellen
  • Goed aanbieden van en omgaan met nieuwe kennis
  • Nieuwe kennis oefenen en begrip verdiepen
  • Kennis herstructureren en verrijken 
  • Betrokken leerlingen 
  • Naleving van regels & routines
  • Relatie leraar-leerling
  • Hoge verwachtingen

Postbus 21778 3001 AT Rotterdam | kvk 56228260 | 088 5570595

Privacy en cookie statement