introductiesessie Model voor Effectief Lesgeven

De essenties  

√ Inzicht in het model effectief lesgeven aan de hand van De kunst en Wetenschap van het Lesgeven 

√ Kader met effectieve onderwijsstrategieën op didactisch en pedagogisch vlak en klassenmanagement

√ Praktische en concrete actiestappen voor het ontwerpen van “een goede les”

Doelgroep(en)

Bestuurders, Directies en leraren PO en VO Doelen/ resultaat

De deelnemers zijn bekend met het model effectief lesgeven en weet de actiestappen om te komen tot het ontwerpen van “een goede les”. 

Inhoud & Werkwijze

Dr. Robert Marzano is een Amerikaans onderzoekswetenschapper die 40 jaar onderwijsonderzoek vertaalde in het Model voor Effectief Lesgeven. Aan de hand van dit model heeft u niet alleen zicht op effectieve onderwijsstrategieën & gedrag, maar heeft u ook een kader om gezamenlijk effectieve lessen te plannen en voor te bereiden. Het model biedt leraren een ijkpunt bij het reflecteren op en verder ontwikkelen van hun handelen en geeft handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit en professionaliteit. Tenslotte kan het model gebruikt worden om observaties en discussies over lesgeven aan te scherpen en vanuit leiderschap te sturen op kwaliteit. In deze training maakt u kennis met het model voor Effectief Lesgeven van dr. Robert Marzano. Dit doen we aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven. De presentatie wisselen we af met interactie en reflectie. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

Aanbevolen:  R. Marzano: Kunst en wetenschap van het Lesgeven of R. Marzano: De Kunst en Wetenschap van het Lesgeven, beknopte versie

button offerte aanvragen Marzano
                (geheel vrijblijvend)

 logo bazalt partner logo hco  logo rpcz

Postbus 21778 3001 AT Rotterdam | kvk 56228260 | 088 5570595

Privacy en cookie statement